Åter    


Grunder - logga in - navigera

Logga in i Clinicbuddy Logga in i Clinicbuddy
Hur du loggar in i Clinicbuddy
Lägga till ny användare Lägga till ny användare
Att lägga till en användare / utövare / kalender i Clinicbuddy görs via backoffice.
Huvudmenyn i Clinicbuddy Huvudmenyn i Clinicbuddy
Allmänt om vad du först ser i programmet och hur du navigerar Clinicbuddy.
Sök patient Sök patient
Det finns flera sätt att söka upp en patient, antingen via sök patient - via kalendern eller via dagsöversikten.
Skapa ny patient Skapa ny patient
Du kan lägga till nya patienter via sök patient, men även direkt ifrån kalendern när någon ringer och vill boka en tid.
Patientdata Patientdata
I patientdata ser du allt från basuppgifter till ekonomi och journal.
Binda patient till företag Binda patient till företag
Du kan koppla en patient till ett företag och låta företaget betala hela eller del av kostnaden.
Lägga upp arbetstid Lägga upp arbetstid
När du lägger upp arbetstid kan denna tid bli bokningsbar på internet för vissa tjänster och utövare.
Rapport/Statistik Rapport/Statistik
I statistiksystemet kan du se en mängd olika fakta om kliniken, antal besök, ekonomi, sålda artiklar - men även geografisk distribution av patienter

Fyra faser - anländ - i behandling - behandling klar - checka ut

Markera som anländ Markera som anländ
Patienten går genom fyra faser, anländ är den första fasen.
Visa anlända patienter Visa anlända patienter
Här ser du hur du visar vilka patienter som är anlända.
Checka ut Checka ut
Att checka ut är den sista fasen, och innebär att patienten betalar och bokar nytt besök.
Ta betalt Ta betalt
Det går att ta betalt i samband med ett besök, men även för sådant som är utan besök.

Kalender - mobil kalender - telefonisttjänst

Navigera i kalendern Navigera i kalendern
Kalendern synkas automatiskt genom internetbokningsbara tider och alla datorer på kliniken.
Mobila kalendern Mobila kalendern
Det går även att nå kalendern via en webbläsare, även om det inte är lika kraftfullt som en riktig kalender.
Telefonisttjänst Telefonisttjänst
Du kan låta en telefonist ta de samtal du annars skulle missa.

Blanketter/formulär - journal - patienter fylla i före besöket

Skapa blankett Skapa blankett
Journalen består av blanketter, här ser du hur du kan skapa en ny.
Binda formulär till besök Binda formulär till besök
Du kan definera vilka blanketter som hör till vilken typ av besök.
Front desk systemet Front desk systemet
Låter patienter fylla i blanketter i väntrummet på en iPad.
Fylla i journal Fylla i journal
Du kan fylla i blanketter inne på kliniken. Den här videon visar hur.
Lägga till smärtbild Lägga till smärtbild
Hur du ritar smärtbild i besök eller i patientdata-vyn.